Welkom

CORONA TREFT KINDEREN van Center for the Protection of Children

Nurjigit Albina Jasmina Maysalbek Aysezim watching online lessons kl

Kirgizië wordt zwaar getroffen door het coronavirus. De scholen zijn gesloten. Hoewel de kinderen van Center for the Protection of Children beter af zijn in de dagcentra dan thuis moesten ook die centra sluiten. De gezinnen wonen op een paar vierkante meter, de ouders zijn van de ene op de andere dag zonder werk en inkomen, onderwijs op afstand is niet voor alle kinderen mogelijk en de ouders zijn vaak laaggeletterd en kunnen de onderwijzers niet vervangen. Veel ouders werkten in Rusland en stuurden geld voor dagelijks levensonderhoud naar huis. Die geldstroom is gestopt en veel van deze arbeidsmigranten proberen terug te komen.Dat betekent geen werk, geen inkomen en meer monden te voeden. Honger en huiselijk geweld liggen op de loer. Het is niet te voorkomen dat de kinderen in hun ontwikkeling hierdoor een stap terug doen. 

Coronavirus 2CPC probeert waar mogelijk online lessen en workshops te geven. Gebrek aan geschikte apparatuur en het ontbreken van internetverbindingen zijn een belemmering. CPC verzamelt goederen voor voedselpakketten en hygiëne sets voor de gezinnen in moeilijke leefsituaties. 

Samen met Wilde Ganzen en onze trouwe sponsors is een project gerealiseerd > de aanschaf van laptops en smartphones en de aansluiting op internet voor gezinnen van alleenstaande moeders met meer dan twee schoolgaande kinderen. Sociaal werkers en peer-trainers kunnen daarmee gedurende de zomervakantie het contact met de kinderen en ouders onderhouden en ze bijspijkeren voor een goede start in het nieuwe schooljaar. Daarnaast maken voedselpakketten en hygiëne sets voor gezinnen binnen het CPC-programma deel uit van het project. 

Helaas is er nog geen sprake van vermindering van het dagelijkse aantal coronabesmettingen in Bishkek. Ruim 20% van de besmettingen betreft medisch personeel, dat vaak hun werk moet doen zonder beschermende kleding.

ALGEMEEN

Stichting Elnura wil haar steentje bijdragen aan een betere toekomst voor de kansarme, werkende, al dan niet dakloze kinderen in Kirgizië/Centraal Azie. Wij werken daarvoor samen met de lokale Niet Gouvernementele Organisatie Center for the Protection of Children in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië: 

2018 06 01 Begin vakantie

Zo’n kleine 40% van de kinderen van 5 tot 17 jaar is gedwongen om te werken en ongeveer 67% daarvan doet gevaarlijk werk. 

Wij hopen dat de informatie op deze website u enthousiast maakt en u doet besluiten Stichting Elnura te steunen. De kinderen hebben uw hulp hard nodig en zullen u dankbaar zijn.Heeft u vragen, stel ze ons via ons contactformulier.

Bestuur Stichting Elnura